Gheselscap Goet ende Fyn
o.l.v. Robbert van Lint

‘Slaet op den Trommele’
Van Vondel tot Valerius

Geuzenliederen over de opstand in de Nederlanden,
Willem van Oranje, dansmuziek en Rederijkersliederen uit de Gouden Eeuw en de Muiderkring
o.a.


 

 

 

 

 

 

Sa-Sa weest wacker ghij vrolicke luy
Wildzanck
Ghy moet het feest met vreugd vereren
Ghy jongemans die uyt vryen gaet
Klare wat heeft er uw hartje verlept

 


Nu wil ick een liedeken singen
Diewer is verliefd bij Get
Bredero's 'Boerengezelschap'
Isser iemant uyt Oost-Indien gecomen
Liederen over de opstand in de Nederlanden

Zoals de ouden zongen piepen de jongen.


Instrumentenkeuze: zie hiervoor instrumenten

Het ensemble heeft, naast eigen optekeningen, geput uit manuscripten, lied- en dansboeken, o.a.:  D.Camphuysen 'Stichtelyke Rymen'
 J.J.Starter 'Friesche Lusthof’', G.A. Bredero’s 'Grootliedtboeck', 'Dichters van de Muiderkring'. Valerius 'Nederlantsche Gedenckclanck'
Anna Bijns, 't is al vrouwenwerk, 'Een Nieu Geusenliedenboecxken.', 'Sparens Vreughdenbron', J.Revius 'Overijsselsche Sangen en Dichten',
 'Haerlemse Somerbloempjes', 'Schoon Liedekensboeck', 'De Vrolijcke Speelpop', 'Scheurleer: Van Varen en van Vechten', W.Frocquenbroch.

Home

Foto's

Instrumenten

Programma's

Die Mey

Midwinter

Het Hoofd

Slaet op den Trommele

Du Vin

Scholen

Downloads

Muziek

Contact