Gheselscap Goet ende Fyn
o.l.v. Robbert van Lint

‘Die Mey compt weer in ‘t Saisoene’
 

Nederlandse, Vlaamse en Franse liederen, allerhande danserije en folklore vanaf de middeleeuwen uit de mei- en zomertijd, o.a.

Die mey plaisant
Im Mayen - Chanson de mai
Maienzeit  Di tît is erclaret waele
De winter compt aen, den may is uut
Die mey spruijt ut den dorren hout
Die nachtegael die sanck een liedt
De lustelycke mey

Eens meien morgens vroe
Schoon lief, hoe ligdij hier en slaapt
De winter is ons verganghen
Die mey die ons de groente geeft
Naar oostland willen wij rijden
Ic gingh op enen morgen
Oogst, verhuis en Rosa-liederen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentenkeuze zie hiervoor instrumenten

Het ensemble heeft, naast eigen optekeningen, geput uit manuscripten, lied- en dansboeken, o.a.:
'H.S. Utrecht', 'Codex Manesse(Hertog J. van Brabant / H. van Veldeke)', 'Gruuthuyse M.S'., 'Druyventros der Amoureusheyt',
'Souterliedekens' , 'Nieu dubbelt Haerlems Liedtboeck', 'Haerlemse Somerbloempjes',  'Thirsis Minnewit', 'Fluyten Lust-Hof''.

Home

Foto's

Instrumenten

Programma's

Die Mey

Midwinter

Het Hoofd

Slaet op den Trommele

Du Vin

Scholen

Downloads

Muziek

Contact